SAĞLIKÇILAR VAZİFE MALÜLÜ SAYILACAK

SAĞLIKÇILAR VAZİFE MALÜLÜ SAYILACAK

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile koronavirüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre,

Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.

Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı veya vazife malüllüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekleri açıklandı.

Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife mallülüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

error: Content is protected !!